Paraguas

Escribe Risco:

«Polo regular, o paisano galego, nas cousas materiais, amóstrase puramente utilitario e pouco curioso, ás veces cun desprezo absoluto da estética. O feito tan común de levaren o paraugas pendurado ás costas, coa caxata enganchada no colo da chaqueta, é un verdadeiro sí­mbolo da pouca curiosidade que teñen para o ben parecer. Nos instrumentos e nos trebellos da casa, no mobiliario, etc. empregan formas das máis primitivas e sumarias, puramente funcionais; o caso é que vaian servindo para o uso que se lles dá, ás veces, nin aí­nda eso. A afección moderna polas cousas mercadas nas tendas, sen beleza nin personalidade, e por remendaren o que ven na vila e que lles parece de moda, soendo escoller as máis das veces o peor estéticamente, é outra mostra elocuente do que dixemos.»

A mí­, el paraguas colgado me parece bien elegante.